powrót

Obszary badań:

 

Teoria maszyn i mechanizmów

Synteza mechanizmów generujacych tory w tym mechanizmy specjalne do generowania torów prostoliniowych

Dynamika maszyn

Biomechanika

 

Rozprawa doktorska:

                       Dynamika przekładni cięgnowej o nieokragłej obwiedni tarcz zębatych

 

    Rozprawa habilitacyjna

                       Minimalizacja wymiaru przestrzeni rozwiązań w optymalnej syntezie mechanizmów

 

 

1.      Prace  naukowe opublikowane w czasopismach naukowo-technicznych

 

2.1              Buskiewicz J., Pierański P., Poszukiwanie węzłów idealnych -  algorytm wyznaczania wielomianów Alexandra w języku Maple V.4, Pro dialog, Nr 6, (1998).

2.2              Woelke S., Buskiewicz J., Dynamika wewnętrzna udarowego napędu pneumatycznego, Hydraulika i Pneumatyka, Nr 4, 1998.

2.3              Buskiewicz J., Dynamika stanów przejsciowych mas wirujacych, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej seria Mechanika, 46, 1999.

2.4              Buskiewicz J., Non-uniform torque transmitted by non-circular belt gear, Machine Dynamics Problems, Vol. 24, No. 3, 2000.

2.5              Buskiewicz J., A method of optimization of solving a kinematic problem with the use of structural analysis algorithm (SAM), Mechanism and Machine Theory, 41(7), 823-837, 2006.

2.6              Buskiewicz J., A dynamic analysis of a coupled beam/slider system, Applied Mathematical Modelling, 32, 1941-1955,2008.

2.7              Buskiewicz J., Starosta R., Walczak T., On the application of the curve curvature in path synthesis, Mechanism and Machine Theory, 44, 1223-1239, 2009;

2.8              Buskiewicz J., The application of ideal shape parameters in optimal synthesis of planar mechanisms, Modelowanie Inżynierskie, ISSN 1896-771X, 37, s. 63-70, 2009.

2.9              Buskiewicz J., Use of shape invariants in optimal synthesis of geared five-bar linkage, Mechanism and Machine Theory, 45, 273-290, 2010.

2.10          Buskiewicz J., Synteza optymalna mechanizmów generujących krzywe otwarte, Acta Mechanica et Automatica, 4, 1, 2010

2.11          Buskiewicz J., Synthesis method of planar mechanisms approximating open paths, Proceedings of the 10th IFToMM International Symposium on Science of Mechanisms and Machines SYROM’09, Springer Science+Business Media B.V 1st Edition., 2009, XXII, 737 p., Hardcover, ISBN: 978-90-481-3521-9, pp. 597-609.

 

2.      Pozostałe publikacje naukowe

3.1              Buskiewicz J., The effect of support type on the transverse vibration of beam of time-variable length, Proceedings of XXI Symposium Vibrations in Physical Systems, Poznań - Kiekrz, May 26 - 29, 2004, pp. 109 - 114, ISBN 83-7143-076-0.

3.2              Buskiewicz J.: The formulation of the problem of transverse vibration of a fixed-end beam with moving boundary by the principle of Hamilton, Proceedings of III Symposium Trends in Continuum Physics, Poznań, November 17 - 19, 2004, pp. 63-71, ISBN 83-7143-297-6.

3.3              Matyka K., Buskiewicz J., Torsional and transverse vibrations of an unbalanced circular disc, Proceedings of XXII Symposium Vibrations in Physical Systems, Poznań - Będlewo, April 19 - 22, 2006, pp. 109-114, ISBN 83-7143-076-0;

3.4              Buskiewicz J., Dynamic stability of fixed-fixed beam excited by a moving support, Proceedings of XXII Symposium Vibrations in Physical Systems, Poznań - Będlewo, April 19 - 22, 2006, pp. 109-114, ISBN 83-7143-076-0.

3.5              Buskiewicz J., Charakterystyka krzywej zamkniętej w zagadnieniach syntezy mechanizmów, Teoria Maszyn i Mechanizmów, Zielona Góra, 2006, s. 339-345, ISBN 83-7481-043-2.

3.6              Buskiewicz J., Synteza nierównobieżnej przekładni cięgnowej z pasem zębatym, I Kongres Mechaniki Polskiej, Warszawa 28 - 31 sierpnia 2007, CD.

3.7              Buskiewicz J., On the application of the mathematica environment for solving the problems of dynamics of mechanisms of third class, Proceedings of XXIII Symposium Vibrations in Physical Systems, Poznań - Będlewo 2008, pp. 70-78, ISBN 978-83-89333-13-41.

3.8              Buskiewicz J., Optymalna synteza pięcioboku przegubowego o dwóch stopniach swobody za pomocą pewnych odwzorowań krzywej zamkniętej, Teoria Maszyn i Mechanizmów, Bielsko-Biała 2008, pp. 393-400, ISBN 978-83-60714-57-7.

3.9              Walczak T., Buskiewicz J., Jankowski R., Determining of stresses in improperly curved cervical spine, Proceedings of XXIII Symposium Vibrations in Physical Systems, Poznań - Będlewo 2008, pp. 389-394, ISBN 978-83-89333-13-41.

3.10          Buskiewicz J., The function of the distance of a curve from its centroid in optimal synthesis of a five-bar linkage, Proceedings of 6-th EUROMECH Nonlinear dynamics Conference, June 30 - July 4, 2008, Saint Petersburg, Russia, (CD), http://lib.physcon.ru/?item=20.

3.11          Buśkiewicz J., Mechanizmy o jednym stopniu swobody generujące zamknięte tory prostoliniowe, II Kongres Mechaniki Polskiej, Poznań 28-31 08 2011, 2011, s. 48.

3.12          Buskiewicz J., Pittner G., Dynamic Model of the Drum of the Washing Machine SAMSUNG WF0804, XXV Symposium Vibrations in Physical Systems, Poznan – Bedlewo, May 15-19, 2012

 

 

3.      Referaty - opublikowane jako streszczenia w materiałach konferencyjnych

4.1              Buskiewicz J., Propozycja algorytmu do analizy kinematycznej mechanizmów płaskich przystosowanego do numerycznej implementacji, Materiały konferencyjne (CD) V Konferencji Nowe Kierunki Rozwoju Mechaniki, Wilga, 8 - 12 kwietnia 2005.

4.2              Buskiewicz J., Synthesis of workspace by using angle derivative function, Book of Abstracts, 77th Annual Meeting of the Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik e.V, March 27th - 31st, 2006, Technische Universität Berlin.

 

Projekt wynalazczy pt. „Układ kinematyczny do prowadzenia narzędzi po odcinkami prostoliniowym torze zamkniętym” Wniosek o udzielenie patentu przyjęto w Urzędzie Patentowym RP dnia 27.01.2011 r. Zgłoszenie oznaczono numerem P.393757.

 

Politechnika Poznańska   Wydział Budowy Maszyn i Zarzadzania Instytut Mechaniki Stosowanej Zakład Mechaniki Technicznej