Ul Jana Pawła II 24

60-965 Poznań

tel. (61) 6652619

pok. 436MC

e-mail: jacek.buskiewicz@put.poznan.pl

 

Informacje ogólne

Dydaktyka

Badania naukowe/tematy prac doktorskich

Plan zajęć